Biuro Usług Geodezyjno -KartograficznychGeo-Domi Sebastian Żbikowski

Koteże, Piaskowa 22

GEO-DOMI S. ŻBIKOWSKI GEODETA oferuje usługi: wytyczenia budynków, obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy, pomiary powykonawcze budynków, pomiary pow. gruntów pod zasiewami do dopłat unijnych, wznowienia znaków granicznych

zdjęcia

podobne firmy