Kancelaria Notarialna dr Wiktor Trybka

Wrocław, ul. Strzegomska 208

Finalizacja wielu spraw wiążących się z szeroko rozumianym obrotem cywilnoprawnym wymaga udziału notariusza i sporządzenie przez niego aktu notarialnego, będącego potwierdzeniem wykonania określonych czynności prawnych.

Notariusz nie reprezentuje żadnej ze stron podczas czynności notarialnych. Jest bezstronnym arbitrem czuwającym nad zabezpieczeniem praw wszystkich stron a także osób dla których wykonanie czynności notarialnej może spowodować skutki prawne.

Jeżeli poszukujecie Państwo notariusza we Wrocławiu, polecamy kancelarię notarialną dr Wiktora Trybki. Zwrócić się do niej mogą zarówno klienci instytucjonalni, jak i osoby prywatne. Oferuje pełen zakres czynności notarialnych, w tym czynności dotyczące obrotu nieruchomości, zakładania i funkcjonowania spółek, dziedziczenia, umów cywilnoprawnych, podziału majątku i intercyz, wystawiania poświadczeń i sporządzania pełnomocnictw.

podobne firmy