Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty Zdzisław Barański

Radomsko, Rolna 6, Krańcowa 7