O'Chikara Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony

Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a

Ogólnopolska sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony OCHIKARA funkcjonuje na rynku edukacji od 1995 roku. Wszystkie Szkoły OCHIKARA posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

Wszystkie kierunki kształcenia:

Policealna Szkoła OCHIKARA

* Technik ochrony fizycznej osób i mienia
* Technik eksploatacji portów i terminali
* Technik usług pocztowych i finansowych
* Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
* Technik administracji
* Technik turystyki wiejskiej
* Opiekun w domu pomocy społecznej
* Opiekunka środowiskowa
* Asystent osoby niepełnosprawnej
* Opiekun osoby starszej
* Opiekunka dziecięca
* Szkoła dla kandydatów do służb mundurowych

zdjęcia

O'Chikara  Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony, Gdańsk

podobne firmy