Prokuratura Rejonowa

Sejny, Zawadzkiego 19

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.