Słowo „Sejm” pochodzi od staropolskiego czasownika sjąć się. Co on mógł oznaczać?

Co wiesz o historii polskiego Parlamentu? [Quiz]

Słowo „Sejm” pochodzi od staropolskiego czasownika sjąć się. Co on mógł oznaczać?

Co wiesz o historii polskiego Parlamentu? [Quiz]

wróć 1/12