Rem-Bud Andrzej Tomasik

Jeżów Sudecki, Popień 6/17