Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Janów Lubelski, Zamoyskiego 149