Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca

Gdynia, Dickmana 6