Uniwersytet Wrocławski

Wrocław, plac Uniwersytecki 1

Uniwersytet Wrocławski działa od 1702 roku i jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Uczelnia bazuje na dziedzictwie historycznym Śląska oraz spuściźnie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej oraz polskiej. W placówce zatrudnionych jest ponad 460 profesorów oraz blisko 2000 naukowców.

Uniwersytet Wrocławski jest 3. najchętniej wybieraną przez zagranicznych studentów uczelnią w Polsce. Wydziałowi Biotechnologii oraz Wydziałom Prawa, Administracji i Ekonomii Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kategorię A+, czyli najwyższą w kraju.

podobne firmy