WOPR Oddział Rejonowy

Jaworzno, Puszkina 1

Celem jaworznickiego WOPR jest:

Ochrona życia i zdrowia ludzkiego zagrożonego utonięciem

Reprezentowanie na zewnątrz interesów członków jaworznickiego WOPR.

zdjęcia